Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Paasonen, J., Luomala, M. (2024) Tietosuojan viranomaisvalvonnan ja seuraamusjärjestelmän kehitys – tarkastelussa tietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegian päätöksiä vuosilta 2018–2022. Defensor Legis 1/2024, pp. 40–66, ISSN 0356-262X.
 • Paasonen, J. (2023) Mediation in criminal cases in Finland. JFT 3/2023, pp. 268–288, ISSN 0040-6953.
 • Paasonen, J., Widlund, J. (2023) Oikeusvaltio ja valvontavaltio. Sähköisen valvonnan haasteet yksityisyydelle ja tietosuojalle. In: Mäntylä, N., Viljanen, J., Perttola, L. (eds) Tieto, valta ja vaikuttaminen oikeusvaltiossa. Gaudeamus, Tallinna, pp. 208–225, ISBN 978-952-345-214-5.
 • Paasonen, J., Vainio, J. (2023) Vankeusaikaisen rikollisuuden estäminen vankilassa – vankilan henkilöstön kokemuksia. Oikeus 1/2023, pp. 26–44, ISSN 0356-4037.
 • Paasonen, J., Lindfors, H. Vainio, J. (2022) Turvallisuusselvitys vai turha selvitys? Defensor Legis 4/2022, pp. 962–980, ISSN 0356-262X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J., Aaltonen, M. (2022) Velallisen epärehellisyys, rahanpesu ja kavallukset tuomioistuimissa. Defensor Legis 4/2022, pp. 942–961, ISSN 0356-262X.
 • Paasonen, J., Vainio, J. (2022) Vankilaturvallisuus ja -väkivalta – vankilan henkilöstön kokema fyysinen ja henkinen väkivalta. Kriminologia 1:2022, pp. 39–59, ISSN 2737-0771.
 • Saarikkomäki, E., Paasonen, J., Haarla, S. (2022) Trust in Private Security: Current Research in Finland. In: Hirschmann, N., John, T., Reichl, F., Garand, J.A. (eds) Plural Policing in the Global North. Springer, Cham, pp. 177–199, https://doi.org/10.1007/978-3-031-16273-2_10.
 • Paasonen, L., Paasonen, J., (2022) Petokset, väärennykset ja identiteettivarkaudet tuomioistuimissa osana talousrikollisuutta. Liikejuridiikka 2/2022, pp. 10–42, ISSN 2342-9542.
 • Vainio, J., Paasonen, J. (2022) Vankilan tarkastustoiminta ja päihteettömyyden valvonta. Edilex 2022/31. Published 15.8.2022. www.edilex.fi/artikkelit/27727, pp. 1–39, ISSN 1797-6324.
 • Vainio, J. Paasonen, J. (2022) Turvallisuustiedonhallinta Rikosseuraamuslaitoksessa. Defensor Legis 2/2022, pp. 440–459, ISSN 0356-262X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J., Aaltonen, M., Jokipii, A. (2022) Veropetokset ja kirjanpitorikokset tuomioistuimissa. Verotus 3/2022, pp. 336–347, ISSN 0357-2331.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M., Luomala, M. (2021) Kyberrikokset tuomioistuimissa – tarkastelussa rikoslain 38 luvun mukaiset tieto- ja viestintärikokset. Defensor Legis 4/2021, pp. 966–987, ISSN 0356-262X.
 • Widlund, J., Paasonen, J. (2021) Kansallisen turvallisuuden käsite: oikeutta vai politiikkaa? Edilex 2021/44. Published 27.7.2021. www.edilex.fi/artikkelit/23884, pp. 1–21, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Lindfors, H. (2021) Työturvallisuuslainsäädännön rikkomusten rangaistuskäytännöstä. Defensor Legis 2/2021, pp. 390–410, ISSN 0356-262X.
 • Widlund, J., Paasonen, J. (2021) Tieto, valta, tiedustelun valvonta: Tiedusteluvalvontavaltuutetun arviointia. Oikeus 2/2021, pp. 186–208, ISSN 0356-4037.
 • Paasonen, J. (2020) Kyselytutkimus vartioimisliiketoiminnan ja vartijan toimivaltuuksien sääntelystä. Oikeustiede–Jurisprudentia -vuosikirja LIII:2020, pp. 202–250, ISSN 0040-6953.
 • Paasonen, J. (2020) Enkät om hur väl regleringen av ordningsvaktsverksamheten. JFT 4–5/2020, pp. 557–584, ISSN0040-6953.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M. (2019) Violent Victimization, Fear of Crime, and Experiences of Criminal Justice Processes Among Security Personnel in Finland: Evidence From Survey Data. Journal of Contemporary Criminal Justice. Published 24.11.2019, https://doi.org/10.1177/1043986219890207, pp. 1–12, ISSN 1043-9862.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2019) Kyselytutkimus yksityisen turvallisuusalan viranomaisvalvonnasta. Edilex 2019/29. Published 9.8.2019. www.edilex.fi/artikkelit/19956, pp. 1–24, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J. (2019) Kyselytutkimus yksityisen turvallisuusalan toimijoille alan lakiuudistuksesta. Edilex 2019/19, Published 13.5.2019, www.edilex.fi/artikkelit/19970, pp. 1–21, ISSN 1797-6324.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J., Hamari, A., Aaltonen, O-P. (2017) Violence involving private security officers as victims and offenders – analysis of levels, trends and individual-level correlates using police-recorded data from Finland. JFT 6/2017, pp. 942–961, ISSN 0040-6953.
 • Paasonen, J., Santonen, T. (2016) The Functionality of Private Security Regulation in Finland – A Practitioner Perspective. JFT 1–2/2016, pp. 150–178, ISSN 0040-6953.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M. (2016) Does Finland need an entry ban system for football matches (and similar public events)? Examining the current state of regulation and security issues. Security Journal, pp. 1–16, ISSN 0955-1662.
 • Keinänen, A., Paasonen, J. (2015) Kuullaanko kuultavaa? Empiirinen analyysi lausuntojen vaikutuksesta hallituksen esitykseen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista. Edilex 2015/20. Published 25.2015. www.edilex.fi/artikkelit/15251, pp. 1–20, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2014) Turvallisuuspalveluiden sääntelystä ja sen tuomista haasteista liikenneasemilla. Liikenne -lehti 3/2014, Liikennesuunnittelun seura ry, Kaarina, pp. 6–21, ISNN 0359-9345.
 • Santonen, T., Paasonen, J. (2014) Evaluating the adequacy of private security industry regulation in Finland. Security Journal, pp. 1–20, ISSN 0955-1662.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2013) Turvatarkastustoiminnan sääntelystä lentoliikenteessä ja satamissa. Liikenne -lehti 1/2013, Liikennesuunnittelun seura ry, Kaarina, pp. 5–18, ISNN 0359-9345.
 • Paasonen, J. (2013) Sääntelyn toimivuudesta vartioimisliike-, järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastustoiminnassa. Edilex 2013/3. Published 31.1.2013. www.edilex.fi/lakikirjasto/9341, pp. 1–22, ISSN 1797-6324.
 • Santonen, T., Paasonen, J. (2012) Evaluating private security sector market perceptions in Finland. Security Journal, pp. 1–22, ISSN 0955-1662.
 • Paasonen, J., Huumonen, T. (2012) Turvallisuuskulttuurista ja sen tutkimusmenetelmistä. In: Lindfors, E. (Ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampere, pp. 63–77, ISNN 978-951-44-8788-0.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Paasonen, J. (2024) Le système pénitentiaire finlandais. Prisons dans le monde. Centre de Recherche sur la Justice Pénale et Pénitentiaire (CRJ2P/IFTJ) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Published 20.4.2024. https://www.world-prisons.org, pp. 1–49.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2023) KHO 2022:112 – Viranomaisen rekisteritietojen luovuttaminen toimittajalle. Lakimies 7–8/2023, pp. 1258–1269, ISSN 0023-7353.
 • Paasonen, J. (2023) Yksityisen turvallisuusalan kansainvälinen historia ja kehitystä selittävät taustatekijät. Kriminologia 2:2023, pp. 121–129, ISSN 2737-0771.
 • Luomala, M., Vartiainen, T., Paasonen, J. (2023) Suomen energia-alan kyberturvallisuuden tila vuonna 2021. Vaasan yliopiston raportteja 43. Published 16.6.2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-085-6, pp. 1–38, ISSN 2489-2580.
 • Paasonen, J., Vainio, J., Vieristö, S. (2023) Järjestäytynyt rikollisuus rikosprosessin haasteena. In: Nuotio, K., Yli-Hemminki, E. (eds) Kotimaisen rikosoikeustieteen tila ja tulevaisuus. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki, pp. 263–278, ISBN 978-951-855-694-0.
 • Paasonen, J., Vainio, J. (2023) Miten kehittää vankilaturvallisuutta ja vankien kuntoutusta? Vankien kuntoutumismahdollisuuksien ja oikeusturvan parantaminen vankilaturvallisuutta kehittämällä sekä rangaistusaikaista rikollisuutta ehkäisemällä -hankkeen loppuraportti. Vaasan yliopiston raportteja 38. Published 6.3.2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-070-2, pp. 1–60, ISSN 2489-2580.
 • Paasonen, J., Vainio, J., Hietapakka, J. (2022) Vangin tatuoinnit osana tuntomerkkien ottamista. Edilex 2022. Published 6.4.2022. www.edilex.fi/artikkelit/26470, pp. 1–11, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Vainio, J., Luomala, M. (2022) Kokonaisturvallisuuden kehittäminen Vaasan yliopistossa. Vaasan yliopiston raportteja 31. Published 7.2.2022. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/13517, pp. 1–39, ISSN 2489-2580.
 • Paasonen, J., Luomala, M. (2021) Kameravalvonta tutkimus- ja sääntelykohteena. Edilex 2021. Published 11.10.2021. www.edilex.fi/artikkelit/23464, pp. 1–21, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Kavén, S. (2021) Työsuojelun valvonnan nykytila ja haasteet. Edilex 2021. Published 15.6.2021. www.edilex.fi/artikkelit/23464, pp. 1–11, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J. (2020) Turvasuojaustoiminta luvanvaraiseksi – askel eteen vai kaksi taakse? Edilex 2020/16. Published 18.5.2020. www.edilex.fi/artikkelit/20895, pp. 1–15, ISSN 1797-6324.
 • Lonka, H., Laitinen, K., Keinänen, A., Wähä, S., Huhtinen, A-M., Paasonen, J. (2020) Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:28, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-950-9, pp. 1–84, ISSN 2342-6799.
 • Paasonen, J., Mannelin, J. (2019) Vastine artikkeliin ”GDPR ei toimi – Tietosuojakäytännöt eivät noudata asetusta”. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):4. www.julkari.fi/handle/10024/138575, pp. 478–480, ISSN 1458-6118.
 • Paasonen, J., Raappana, J., Hamari, A. (2019) Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden kokema työväkivalta. Edilex 2019/1. Published 14.1.2019. www.edilex.fi/artikkelit/19364, pp. 1–16, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M.,  Hamari, A. (2018) Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden rikosoikeudellinen asema – empiirinen analyysi vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kokemasta ja tekemästä väkivallasta. Edilex 2018/2. Published 8.2.2018. www.edilex.fi/artikkelit/18501, pp. 1–12, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M. (2016) Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden rikosoikeudellinen asema. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden erikoisnumero 1/2016. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 23–27, ISNN 01799-697X
 • Paasonen, J., Aaltonen, M., Karjalainen, J. (2015) Onko Suomessa tarvetta yleisötilaisuuksia koskevalle porttikieltojärjestelmälle? – Tutkimus porttikieltojärjestelmän tarpeellisuudesta ja siihen liittyvästä sääntelystä erityisesti jalkapallon näkökulmasta. Edilex 2015/36. Published 9.10.2015. www.edilex.fi/artikkelit/15733, pp. 1–30, ISSN 1797-6324.
 • Liimatainen, A., Rantala, K., Paasonen, J., Mäkipää, L. (2015) Kyselytutkimus vankeusvangeille sääntelyn toimivuudesta ja vankilaoloista. Kriminologian ja oikeuspolitikkan instituutti. Helsingin yliopisto. Katsauksia 6/2015, 1–53, ISNN 2342-7779.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2015) Yksityisen turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen sääntely ja toimivuus. Edilex 2015/22. Published 28.5.2015. www.edilex.fi/artikkelit/15278, pp. 1–21, ISSN 1797-6324.
 • Santonen, T., Paasonen, J. (2014) Ennakointitutkimus yksityisen turvallisuusalan sääntelyn tulevaisuudesta. Edilex 2014/25. Published 2.12.2014. www.edilex.fi/artikkelit/14415, pp. 1–21, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J. (2014) Työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta ja -rikosasioiden käsittelystä. Johtamisen käsikirjat – Turvallisuuden hallinta. Kauppalehti, pp. 1–10, ISSN 1798-9086.
 • Paasonen, J., Santonen, T., Paasonen, L. (2013) Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden näkemyksiä alan koulutusjärjestelmän laadusta. In: Turpeinen, V. (Ed.) Mahdollisuuksien maa – työssä ja koulussa laadukasta oppimista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 2013, pp. 69–96, ISNN 1456-2332.
 • Paasonen, J., Keinänen, A. (2013) Arvio säädösehdotuksesta yksityisestä turvallisuuspalveluista lainvalmistelun laadun ja keskeisten ehdotusten kannalta. Edilex 2013/17. Published 12.6.2013. www.edilex.fi/artikkelit/10500.pdf, pp. 1–24, ISSN 1797-6324.
 • Keinänen, A., Paasonen, J., Karppinen, P. (2013) Region’s Socio-Demographic Characteristics as Interpreters of Crimes Directed to the Business Establishments. Interdisciplinary Studies Journal, Volume 3, Number 1 2013. pp. 85–93, ISNN 1799-2702.
 • Paasonen, J. (2013) Esitutkinnan päätös (8010/r/19651/11) – Voiko vartijoiden vakiintunut lainvastainen vapaudenriistokäytäntö olla yleisen ja yksityisen edun mukainen peruste keskeyttää esitutkinta? Defensor Legis 1/2013, pp. 116–119, ISSN 0356-262X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V., Sutela, M. (2012) Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden näkemyksiä turvasuojaustoiminnan sääntelystä. Lakimies 7–8/2012. pp. 1214–1225, ISSN 0023-7353.
 • Paasonen, J., Sutela, M. (2012) Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn kehittämistarpeet. Edilex 2012/17. Published 10.4.2012. www.edilex.fi/lakikirjasto/8749, ISSN 1797-6324.
 • Paasonen, J., Sutela, M. (2012) Rikollisuus- ja rangaistuslajit sosiaalisessa mediassa. Edilex 2012/11. Published 8.3.2012. www.edilex.fi/lakikirjasto/8693, pp. 1–28, ISSN 1797-6324.

Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • Lohse, M., Paasonen, J. (2022) Puolustusvoimien tehtävät. Suomalainen Lakimiesyhdistys, B-sarja N:204, Helsinki, ISBN 978-951-855-566-0.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2018) Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä. Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-415-2.
 • Paasonen, J. (2014) Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn toimivuus – empiirisiä oikeustutkimuksia yksityisestä turvallisuusalasta. Suomen Turvallisuusosaaminen Oy, Helsinki, ISBN 978-952-93-3341-7.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2012) Tutkimus yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä. Laurea-ammattikorkekoulun julkaisusarja, Vantaa, ISNN 2242-5241.
 • Paasonen, J., Huumonen, T. (2011) Yksityisen turvallisuusalan empiirinen tutkimus. Laurea-ammattikorkekoulun julkaisusarja, Vantaa, ISNN 1458-7328.
 • Paasonen, J. (2008) Yksityisen turvallisuusalan sääntely – rikosoikeudellinen vastuu ja toimivaltuudet. Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-295-0.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Paasonen, J. (2024) Kansainvälinen puolustusyhteistyö ja sen mahdollisuudet elinkeinoelämälle. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 3, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry – aktiivisesti Natossa edistämässä suomalaista elinkeinoelämää. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 7, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Naton yrityskiihdyttämö ja kaksi testikeskusta Suomeen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 12–13, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2024) Riihimäellä kehitetään puolustuksen innovaatiotoimintaa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 14–15, ISNN 01799-697X.
 • Lohse, M., Paasonen, J. (2024) Suomen ja Naton puolustussuunnittelun yhteensovittaminen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 17–18, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Mirasys – suomalaista VMS-osaamista maailmalla. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 20–23, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Monipuolinen yhteistyöverkosto on turvallisuusalan koulutuksen elinehto. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 32–33, ISNN 01799-697X.
 • Ellonen, J., Paasonen, J. (2024) Laillista ja laitonta voimankäyttöä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 37–38, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Väisänen, L. (2024) Riskienhallinta ja liiketoiminnan jatkuvuus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 44–45, ISNN 01799-697X.
 • Kalli, J., Paasonen, J. (2024) Hybridiuhkat puhuttavat. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 50–51, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Pois pois postin tieltä, posti se kulkee keskellä tietä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 56–57, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Laadukkaampaa turvallisuussuunnittelua. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 3, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Jensen Hughes – monipuolista kansainvälistä turvallisuussuunnitteluosaamista. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 6–7, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Yhteistyötä ja riskilähtöisyyttä tarvitaan lisää turvallisuussuunnitteluun. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 9–10, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Tarkastajien näkemyksiä turvallisuustekniikasta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 12–13, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Axis – maailman ensimmäisen verkkokameran kehittäjä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 14–17, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Kulunvalvontajärjestelmien turvallisuus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 18–19, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2024) Turvallisuuden megatrendit 2024. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 21–23, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2024) Jalkapallon kansainvälinen turvallisuustilanne ja turvallisuusyhteistyö. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 29–31, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Turvasuojaustehtävä vai hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 37–39, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J., Väisänen, L. (2024) Omaisuusvakuuttamisen turvavaje. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 40–41, ISNN 01799-697X.
 • Kalli, J., Paasonen, J. (2024) Standardien hyödyntäminen direktiivien täytäntöönpanotyössä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 44–45, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2024) Muistokirjoitus Veijo Vironen 1947–2023. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 46–47, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Rousku, K. (2024) Tietoturvallisuuden yhteistyötä edistämässä jo 27 vuotta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2024. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 52–53, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Tietosuojan seuraamusmaksut. Tivia News 2/2024. Alma Talent Oy, Joensuu, p. 7, ISNN 2342-4001.
 • Paasonen, J. (2023) Turvallisuusympäristön muutos haastaa johtamisen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 3, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) McKinsey & Company. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 6–7, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Tekoälyn hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 8–11, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Tekoäly – uhka vai mahdollisuus? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 12–13, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2023) Turvallisuustilannekuva johtamisen tukena. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 18–21, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Turvallisuusjohdon koulutusohjelma jo yli 30 vuotta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 26–27, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Luomala, M. (2023) Tutkimustuloksia kyberrikosten rangaistuskäytännöstä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 36–39, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Finnish Security Awards -palkitut. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 42–45, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Kalevi Tiihonen – turvallisuusyhteistyön kehittäjä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 46–47, ISNN 01799-697X.
 • Väisänen, L., Paasonen, J. (2023) Mihin suuntaan riskienhallinta kehittyy? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 48–49, ISNN 01799-697X.
 • Kalli, J., Paasonen, J. (2023) SFS/SR 211 – yhteiskunnan turvallisuuden standardointi. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 56–57, ISNN 01799-697X.
 • Ellonen, V., Paasonen, J. (2023) Sisäministeriön työryhmän raportti sisältää suosituksia yksityisen turvallisuusalan koulutuksen ja valvonnan kehittämiseksi. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 58–60, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Kolikon toinen puoli. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 5, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Suomalaista tietoturvallisuusosaamista intohimolla jo yli 30 vuoden ajan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 8–9, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Kuinka Virosta tuli maailman kärkimaa digitalisaatiossa? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 10–13, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Herrasmieshakkerit. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 16–17, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Herrasmieshakkereiden turvallisuusvinkit. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 14–15, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Tekoälyn hyödyntäminen rikollisessa toiminnassa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 21–22, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Supertietokone LUMI. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 28–31, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2023) Turvallisuusalan digitaalinen tulevaisuus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 36–39, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Turvallisuusalan valvomo-ohjelmistot muutoksessa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 40–41, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2023) Seppo Tokola – kaupan alan turvallisuuden kehittäjä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 43–45, ISNN 01799-697X.
 • Ellonen, V., Paasonen, J. (2023) Yksityisetsivätoiminnan huomioiminen lainsäädännön kehittämisessä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 54–55, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Hannu Kankkunen – aikaansa edellä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4–5/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 56–57, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Vahinko ei tule kello kaulassa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 3, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Neste – paikallisesta öljynjalostajasta maailman johtavaksi uusiutuvan dieselin tuottajaksi. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 6–7, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Jaakko Valtonen – 35 vuotta oikealla puolella turvallisuutta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 8–11, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen J. (2023) Maastopalot. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 12–14, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Sveitsiläistä osaamista paloeristyksissä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 16–17, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen J. (2023) Sähkölaitteiston lämpökuvaus – parantaa paloturvallisuutta ja pienentää riskejä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 18–19, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen J. (2023) Pelastuslakiuudistus – vastuu palovaroittimista rakennuksen omistajille. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 20–23, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Poistumisharjoitukset. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 30–31, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Kiinteistöjen digitaaliset haasteet – alustapalvelut ratkaisuina. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 32–33, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen J. (2023) Kriittisille toimijoille uusia velvoitteita – CER- ja NIS2-direktiivit. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 41–42, ISNN 01799-697X.
 • Ellonen, V., Paasonen J. (2023) Putkaa ja teiseriä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 48–51, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Vankeinhoidon historiaa Konnunsuolta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 58–59, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J. (2023) Reijo Ylikoski – pelisalien ja -automaattien turvallisuuden kehittäjä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 60–61, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Historian havinaa ja uusia tuulia. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, p. 3, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2023) Hedengren – yli 100-vuotias suomalainen perheyritys. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 6–7, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Paasonen, L. (2023) Hedengrenin uusi liiketoimintajohtaja Jan Herranen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 8–9, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Perinteisiä lukituksia päivitetään nyt mobiiliohjattaviksi. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 10–11, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Vankiloiden toimitilaturvallisuutta ja turvatekniikkaa kehitetään yhteistyössä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 12–13, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Laadukas pääkäyttäjäpalvelu kehittää toimitilaturvallisuutta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 14–15, ISNN 01799-697X.
 • Vainio, J., Paasonen, J. (2023) Rikosten tilannetorjunta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 20–21, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Tyylikäs turvallisuus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 22–24, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Tietosuojavaltuutetun päätöksistä tutkimustuloksia. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 26–27, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Turvallisuuslupaustaulu. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 30–31, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Työturvallisuuslaki uudistuu – työnantajan velvoitteisiin muutoksia. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 32–34, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Yritysten riskienhallinnan muutokset vakuuttamisen näkökulmasta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 38–40, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, L., Paasonen, J. (2023) Kansallinen riskiarvio 2023 – mihin yritysten tulisi varautua? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 41–43, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Yksityinen turvallisuusala – minne menet ja mitä pitäisi tehdä? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 44–48, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Aapavaara, T. (2023) Yksityisetsivätoiminnan kehityksen värikästä historiaa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 60–61, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Christer Sjöblom – turvasuojauksen uranuurtaja. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Mikkeli, pp. 62–63, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Kehittyvä turvallisuuskoulutus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 22–24, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2023) Vankiloissa tapahtuvaa rikollisuutta tulee vähentää – vankien ja henkilöstön turvallisuutta pitää parantaa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2023. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 43–45, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2022) Tutkijavaihdossa Havaijilla. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2022. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 39–42, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2022) Kokonaisturvallisuus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2022. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 36–40, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2022) Kyberrikollisuus – kyberrikokset tuomioistuimissa. Tivia News 4/2022. Alma Talent Oy, Joensuu, pp. 4–6, ISNN 2342-4001.
 • Paasonen, J. (2021) Kyberrikollisuuden torjuntaa kehitetään – mitkä rikokset ovat kyberrikoksia? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2021. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 32–35, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Vainio, J. (2021) Vankeusaikaisen rikollisuuden torjunnassa on haasteita. Haaste 4/2021, Oikeusministeriö, Helsinki, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J., Kalli, J. (2021) Kriittinen infrastruktuuri – kriittisen tärkeää turvallisuuspalvelua. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2021. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 32–33, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2021) Vankiloiden työturvallisuutta on selvitetty. Haaste 2/2021, Oikeusministeriö, Helsinki, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J. (2021) Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuden ja valvontatyön ulkoinen arviointi. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2021, pp. 1–140, ISNN 2342-4826.
 • Paasonen, J. (2020) Saako ravintola vakuutuskorvauksia koronavirusepidemiasta? VOX Cordis, Vaasan yliopistolehti 2/2020, pp. 22–23, ISNN 2323-8313.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2020) Turvasuojaustoiminta luvanvaraiseksi – askel eteen vai kaksi taakse? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2020. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 17, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2020) Yhden tietosuoja on tärkeämpää kuin kymmenien omaisuuden suoja? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2020. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 43–45, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2020) Yksityisen turvallisuusalan kattostandardi lausuntokierroksella. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2020. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 31, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2020) Tapaus POP Pankki – Puutteellisesti annettu tieto johti huomautukseen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2020. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 50–51, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen J., Aaltonen, M. (2019) Vastaväittäjien lausunto HTM Henri Rikanderin poliisin voimankäyttöä ja poliisin kohtaamaa väkivaltaa käsittelevästä väitöskirjatutkimuksesta. Oikeus 2019:3 (48), pp. 321–324, ISNN 0356-4037.
 • Paasonen, J. (2019) Väkivalta leimaa vartiointityötä. Haaste 3/2019, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 26–48, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2019) Tulossa oleva päästandardi on hyvä asia. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2019. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 74–75, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2019) Korkein oikeus ratkaisi olivatko tuotantopäällikkö ja työsuojelupäällikkö syyllisiä vai eivät. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2019. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 48–51, ISNN 01799-697X
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2019) Turvallisuuspalveluiden välittämisen luvanvaraisuus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2019. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 52–54, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2018) Yksityisen turvallisuusalan rooli yhteiskunnassa. Haaste 4/2018, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 10–11, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2018) Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät vaativat elinkeinoluvan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 22–23, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2018) Juristi vs. tikkaita kantava toimittaja. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 60–61, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2018) Tietosuojahäiriöiden raportointi- ja käsittelymallit sekä tietosuojatason seuraaminen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 52–53, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2018) Turvasuojaustoiminnan sääntely. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 34–35, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2018) Henkilöstön tietosuojakoulutukset ja henkilötietojen käsittelyohjeet. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 56–57, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2018) Lähtökohtana sopimusvapaus yksityisellä turvallisuusalalla. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 58–59, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2018) Tietosuoja osana tietoturvallisuutta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 46–48, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2018) Rikkoivatko syytetyt yrityssalaisuutta vai eivät? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2018. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 12–15, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2017) Riskilähtöistä tietosuojatoimintaa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2017. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 47–49, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2017) Mikä selittäisi ylinopeuksien vähenemisen: lisääntynyt automaattivalvonta, herkempi puuttuminen vai korotettu rikesakko? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2017. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 56–57, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2017) Kehityksen kärkeen hyvä tietosuoja. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2017. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 58–59, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2017) Lisäävätkö vai vähentävätkö haalarikamerit rikollisuutta ja työturvallisuutta? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2017. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 78–79, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M. (2017) Tilannetorjunnan 25 tekniikkaa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2017. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 54–55, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2017) Rekisteritutkimusten avulla lisää arvokasta tietoa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2017. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 56–57, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2016) Uusi laki asettaa ehtoja toiminnalle. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2016. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 26–27, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2016) Koneoppiminen tulee rikosennusteisiin. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2016. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 54–55, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2016) Miten kameravalvonta vaikuttaa rikollisuuteen? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2016. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 63–64, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2016) Porttikielto vai ei? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2016. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 51–52, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M., (2016) Tutkittu tieto tukee liiketoimintaa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2016. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 58–59, ISNN 01799-697X.
 • Aaltonen, M., Paasonen, J. (2015) Rikollisuus laskee länsimaissa. Mistä se juontaa? Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 6/2015. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 57–58, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Aaltonen, M. (2015) Tutkijoiden maailma: Lähdössä turvallisuuden ja kriminologian maailmaan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2015. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 74–76, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2015) Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus hyväksyttiin. Haaste 2/2015, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 46–47, ISNN 1458-0314
 • Paasonen, J. (2015) Uusi laki paketoi monta uudistusta. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2015. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Vantaa, pp. 54–55, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J., Poutala, M. (2014) Viisi merkittävää havaintoa pelastuslakiuudistuksesta. Pelastus- ja turvallisuusalan suurjulkaisu. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 3/2014 / Pelastustieto 5/2014. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy / Palo- ja pelastustieto ry, Vantaa, pp. 76–77, ISNN 01799-697X.
 • Paasonen, J. (2014) Yleisötilaisuuksien turvallisuustyössä kehitettävää. Haaste 2/2014, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 24–26, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J. (2014) Tee yleisötilaisuudesta turvallinen. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 2/2014. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Kerava, pp. 8–10, ISNN 0782-7571.
 • Paasonen, J. (2014) Yksityisen turvallisuusalan vireillä olevasta lakiuudistuksesta. Johtamisen käsikirjat – Turvallisuuden hallinta. Kauppalehti, pp. 1–5, ISSN 1798-9086.
 • Paasonen, J. (2013) Näin suomalaisten organisaatioiden turvallisuutta johdetaan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2013. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Kerava, pp. 80, ISNN 0782-7571.
 • Paasonen, J. (2013) Oppilaitosturvallisuus esillä useissa lakiuudistuksissa. Haaste 2/2013, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 20–21, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J. (2013) Maailmalla turvallisuusjohtamiseen panostetaan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 1/2013. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Kerava, pp. 42, ISNN 0782-7571.
 • Paasonen, J. (2013) Laurea tarjoaa oppilaitosturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Kehittäjä – Prime Mover 1/2013, Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa, pp. 19–20, ISNN 1796-910.
 • Paasonen, J. (2012) Yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä neljä merkittävää havaintoa. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 4/2012. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Kerava, pp. 79, ISNN 0782-7571.
 • Sutela, M., Paasonen, J. (2012) Rangaistuskeskustelu sosiaalisessa mediassa. Haaste 2/2012, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 30–31, ISNN 1458-0314.
 • Sutela, M., Paasonen, J. (2012) Alkolukko – varma turvallisuustuote vai leimaava turhake. Liikenne -lehti 1/2012, Liikennesuunnittelun seura ry, Kaarina, pp. 24–25, ISNN 0359-9345.
 • Paasonen, J., Keinänen, A. (2012) Yksityinen rikostorjunta vaatii tehokkaan lainsäädännön. Haaste 1/2012, Oikeusministeriö, Helsinki, pp. 26–28, ISNN 1458-0314.
 • Paasonen, J. (2012) Laurea vahvasti mukana turvallisuustutkimuksen ja -koulutuksen kehittämisessä. Kehittäjä – Prime Mover 1/2012, Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa, pp. 24–25, ISNN 1796-910.
 • Sutela, M., Paasonen, J. (2012) Rattijuopumukset liikenneturvallisuuden häiriötekijänä. Liikenne -lehti 4/2011. Liikennesuunnittelun seura ry, Kaarina, pp. 22–26, ISNN 0359-9345.
 • Paasonen, J. (2011) Mikä on yrityssalaisuus ja sen rikkomisesta sallitut rangaistukset? Suomen Turvallisuusvuosikirja 2011–2012. Finnsecurity, Helsinki, pp. 53–55, ISNN 1797-93317.
 • Paasonen, J. (2010) Moni- ja poikkitieteinen turvallisuustutkimus. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti 5/2010. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, Kerava, pp. 42–43, ISNN 0782-7571.
 • Paasonen, J. (2009) Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta tulisi käydä avointa keskustelua. Suomen Turvallisuusalan vuosikirja 2009–2010. Finnsecurity ry, Helsinki, pp. 12–17, ISNN 1797-9331.
 • Paasonen, J. (2009) Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn ja koulutusjärjestelmän suuntaviivoja. In: Laitinen-Väänänen, S., Nurminen, R., Pylkkä, O., Turpeinen, V. (Ed.) Osaamisen markkinoilla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 98/2009, Tampere, 30–35, ISSN 1456-2332.
 • Paasonen, J. (2008) Turvallisuusala koulutus muutoksen kourissa. Suomen Turvallisuusalan vuosikirja 2008–2009. Finnsecurity ry, Helsinki, pp. 88–90, ISNN 1797-9331.
 • Paasonen, J. (2008) Yksityisen turvallisuusalan sääntely vaatii kokonaisuudistusta. Suomen Turvallisuusalan vuosikirja 2008–2009. Finnsecurity ry, Helsinki, pp. 90–91, ISNN 1797-9331.

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkijan tutkimustyöhön

 • Paasonen, J. (2021) Yksityisen turvallisuusalan historia. Jyri & Laura Paasonen Oy, Helsinki, ISBN 978-952-94-5119-7.
 • Paasonen, J., Ellonen, V. (2017) Turvallisuusalan perusoppikirja.  Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-417-6.
 • Paasonen, J. (Ed.) (2013) Yleisötilaisuuksien turvallisuus. Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-366-7.
 • Heinonen, J., Keinänen, A., Paasonen, J. (2013) Turvallisuustutkimuksen tekeminen. Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-360-5.
 • Paasonen, J. (Ed.), Huumonen, T,. Paasonen, L. (2012) Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen. Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-349-0.
 • Paasonen, J. (2009) Vartijan korttikoulutukset. Tietosanoma Oy, Helsinki, ISBN 978-951-885-345-2.
 • Paasonen, J. (2008) Palvelu yksityisellä turvallisuusalalla. Opetushallitus, Helsinki, ISBN 978-952-13-3826-7.