Kesäkausi käynnistyy kovaa vauhtia ja erilaisia tapahtumia järjestetään paljon taas ympäri Suomea. Tapahtumajärjestäjät joutuvat huolehtimaan myös järjestyksestä ja turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojan toimialueet herättävät useasti kysymyksiä, joten tämän takia asiaa tarkastellaan tässä blogissa.

Toimialueista

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on suorittaa järjestyksenvalvontatehtävää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain tarkoitetulla toimialueella. Toimialueella tarkoitetaan aluetta, jolle järjestyksenvalvoja on asetettu.

Järjestyksenvalvoja voidaan asettaa myös yleisötilaisuuden, leirintäalueen, aluksen ja majoitus- ja ravitsemisliikkeen välittömään läheisyyteen sekä yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville tiealueille sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille.

Järjestyksenvalvojan toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin se järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on välttämätöntä.

Välitön läheisyys ja toimivaltuudet

Järjestyksenvalvojan toimialue ja niin sanottu välitön lähialue ovat sekä järjestyksenvalvojan tehtävien käytännön suorittamisen että oikeusturvan vuoksi tärkeitä määritelmiä. Järjestyksenvalvojalla on laissa säädetty erityinen asemansa, oikeus ja joissakin tilanteissa velvollisuus antaa muita velvoittavia ohjeita ja/tai määräyksiä, toimivaltuudet, oikeus käyttää voimakeinoja sekä korotettu rikosoikeudellinen suoja tehtäviään suorittaessaan toimialueellaan tai toimialueen välittömässä läheisyydessä.

Toimialueen ja mahdollisesti siihen liittyvän, fyysisin rajoin määritellyn lähialueen ulkopuolella järjestyksenvalvojan oikeudet ovat samat kuin kenellä tahansa henkilöllä. Muun muassa toimivaltuuksia ei ole, vaikka järjestyksenvalvoja olisi suorittamassa tehtäväänsä ja käyttäisi sen vuoksi järjestyksenvalvojan tunnuksia; toimialueensa ulkopuolella järjestyksenvalvoja toimii aina kuten muutkin jokamiehen oikeuksilla.

Järjestyksenvalvontatehtävän tarkoituksenmukaiseksi suorittamiseksi voi olla välttämätöntä, että järjestyksenvalvoja voi suorittaa tehtäväänsä myös toimialueensa välittömässä läheisyydessä. Jotta tämä alue ei laajenisi liiaksi (vrt. kielto ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, järjestyksenvalvojien työturvallisuus ja tehtävien hallittavuus), laissa määritellään alueet, jotka voivat kuulua järjestyksenvalvojan toimialueen laajennukseen.

Määritelmä ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Sen sijaan toimialueet, jotka voivat laajentua, on määritelty tyhjentävästi. Alla olevassa taulukossa selvitetään, mitä niin sanotulla välittömällä läheisyydellä tarkoitetaan.

Toimialue Laajennus
Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämispaikka Lähialue määritellään tapauskohtaisesti fyysisesti havaittavissa olevien asioiden, kuten teiden, rakennusten, metsien, järvien, jokien avulla. Se voi olla määritelty esimerkiksi poliisin yleisötilaisuutta koskevassa päätöksessä tai ravintolan anniskeluluvassa, jossa edellytetään järjestyksenvalvojien asettamista.
Leirintäalue
Alus (laiva, terminaali)
Majoitusliike (hotelli, motelli)
Ravitsemisliike (ravintola, baari, yökerho)
Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämispaikka Paikoitusalue
Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämispaikka Toimialueelle tai paikoitusalueelle johtava tiealue
Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämispaikka Muu vastaava tilaisuuden järjestämiseen liittyvä alue (esim. yleisötilaisuuden käytössä oleva joukkoliikenteen pysäkki tai asema-alueen osa)

Esimerkki yleisötilaisuuden toimialueesta

Alla oleva kuva havainnollistaa sitä, minkälaisia alueita voi kuulua yleisötilaisuuden ja sen yhteyteen perustetun tilapäisen leirintäalueen välittömän läheisyyden alueisiin. Samalla esitetään yleisötilaisuuden toimialue laajimmillaan.

Tarvittaessa järjestyksenvalvojan toimialueen ulkopuolella oleville alueille (esim. lähistöllä sijaitsevat asunnot ja julkiset rakennukset pihoineen) voitaisiin rajoituksetta asettaa vartijoita suojaamaan omaisuutta ja kohteissa olevia henkilöitä.

Yksityisen tilaisuuden, yliopiston tai ammattikorkeakoulun välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojia ei saa asettaa lainkaan.