Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori. Pääaineeni on ollut rikos- ja prosessioikeus sekä rikollisuuden tutkimus. En ole mitenkään perinteinen oikeustieteilijä. Olen aina tehnyt opintoja ja tutkimuksia töiden ohella, joten tutkimussuuntaukseni on ollut enemmän empiiristä kuin perinteistä lainopillista tutkimusta. Empiirisen oikeustutkimuksen lisäksi mielenkiintoni kohteena on kriminologinen ja turvallisuusalaan liittyvä tutkimus.

Olen ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joten hallitsen eri rahoitusinstrumentit. Väitökseni jälkeen olen tehnyt post doc-opintoja Leicesterin yliopiston kriminologian laitoksella. Toimin nykyään tutkijatohtorina ja dosenttina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Tällä hetkellä työn alla on yksityiseen turvallisuusalaan liittyvä tutkimusprojekti, jossa tutkin yksityisen turvallisuusalan oikeuskäytäntöä. Keskiössä on poliisin rikostilastot ja tuomioistuimien oikeuskäytäntö. Tutkimusprojektissa tehdään myös oikeusvertailua sekä tutkitaan kuinka toimivaa ja vaikuttavaa yksityisen turvallisuusalan sääntely on eri maissa. Tutkimusprojektia rahoittaa Etelä-Savon rahasto, joka on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta.

Minulla on laaja-alainen kansainvälinen tutkimusverkosto. Olen mukana useissa sekä turvallisuusalan että tieteellisissä kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhdistyksissä. Minulla on tällä hetkellä useita artikkeleja ja turvallisuusalan oppikirjoja työn alla. Lisäksi kirjoitan yhdessä Vesa Ellosen kanssa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehteen Oikeuden maailma -palstaa. Palstalla käsitellään turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä.