Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori. Pääaineeni on ollut rikos- ja prosessioikeus sekä rikollisuuden tutkimus. En ole mitenkään perinteinen oikeustieteilijä. Olen aina tehnyt opintoja ja tutkimuksia töiden ohella, joten tutkimussuuntaukseni on ollut enemmän empiiristä kuin perinteistä lainopillista tutkimusta. Empiirisen oikeustutkimuksen lisäksi mielenkiintoni kohteena on kriminologinen ja turvallisuusalaan liittyvä tutkimus.

Olen ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joten hallitsen eri rahoitusinstrumentit. Väitökseni jälkeen olen tehnyt post doc-opintoja Leicesterin yliopiston kriminologian laitoksella. Toimin nykyään tutkijana Vaasan yliopiston julkisoikeuden oppiaineessa ja dosenttina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Minulla on laaja-alainen kansainvälinen tutkimusverkosto. Olen mukana useissa sekä turvallisuusalan että tieteellisissä kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhdistyksissä.