Olen aiemmin tarkastellut blogeissa yksityisen turvallisuusalan kansainvälistä historiaa. Yksityisen turvallisuusalan historia -teoksen julkistamistilaisuus järjestetään Finnish Security Awardsissa 3.11.2021. Tämän kunniaksi tässä blogissa tarkastellaan alan kotimaista kehitystä.

Friedrich Thelen perustaa ensimmäisen vartioimisliikkeen Suomeen

Väkivaltaluvut olivat Suomessa poikkeuksellisen korkeita ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja henkirikollisuuden kasvu jatkui entistäkin voimakkaampana 1920-luvulle tultaessa. Sisäasiainministeriö oli kiinnittänyt poliisiviranomaisten huomiota ongelmiin, jonka syynä pidettiin ensi sijassa alkoholia ja siveellisten tapojen höltymistä.

Parannuskeinoiksi esitettiin yleisesti myös kasvatusta sekä siveellisten rientojen suosimista rukouksenkaan voimaa unohtamatta. Väkivaltarikollisuuteen ei enää voitu puuttua koventamalla rangaistuksia, koska rikoslaki antoi tuomioistuimille mahdollisuudet käyttää kyllin ankaria vapausrangaistuksia.

Tämän myötä tarvetta tuli myös yksityisille turvallisuusalan palveluille. Suomeen ensimmäinen vartioimisliike perustettiin vuonna 1922. Vartioimisliikkeen perustaja Friedrich Thelen tuli Saksasta, jossa hän oli aiemmin toiminut vartioimisliikkeessä. Vartioimisliikkeen nimeksi tuli Suomen Vartioimis ja Sulkemis Oy. Aina 1930-luvulle saakka vartioimisliike oli ainut Suomessa ja sen toiminnot ulottuivatkin Helsingin lisäksi Viipuriin, Turkuun, Tampereelle ja Poriin.

Rikollisuus lisääntyy, poliisia vahvistetaan ja vartioimisliikkeitä perustetaan

Sodan jälkeiset vuodet toivat suomalaisen järjestysvallan perustaan huomattavan muutoksen, kun taustavoimana toimineet suojeluskunnat katosivat. Poliisilla ei ollut enää käytettävissään valmennettua ja poliittisesti luotettavaa perusjoukkoa, josta rekrytoida miehistöä.

Poliisissa ruvettiin vahvistamaan liikkuvaa poliisia, joten vuonna 1944 sen vahvuus nostettiin ensin 600 ja sitten 3000 poliisimieheen. Vahvistuksen myötä liikkuva poliisi astui korvaamaan jatkosodan aikana kotirintamalla toiminutta erillistä sotapoliisiosastoa.

Rikollisuus lisääntyi voimakkaasti kotiuttamisvaiheen aikana, mikä herätti laajalti huomiota myös julkisuudessa. Eri puolilla Suomea järjestettiinkin useita kansalaiskokouksia, joissa pohdittiin poliisin ja työväenjärjestöjen voimin keinoja tilanteen helpottamiseksi.

Yksityisen turvallisuusalan näkökulmasta 1930-luvun jälkipuoliskolla ja 1940-luvun alussa perustettiin uusia vartioimisliikkeitä muun muassa Vaasaan ja Lahteen. Varsinaisesti 1950-luku merkitsi uusien vartioimisliikkeiden laajempaa esiinmarssia eri puolella Suomea.

Vakuutusyhtiöt perustavat Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy:n

Vakuutusyhtiöiden kiinnostus turvallisuustoiminnan kehittämiseen ja omaisuuden aktiiviseen suojaamiseen synnytti vuonna 1959 Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy:n. Yhtiön omistajina olivat suurimmat vakuutusyhtiöt, jotka asettivat tavoitteeksi valtakunnallisen korkealaatuisen vartioimisliiketoiminnan.

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy:n toiminta kattoi alueorganisaation puitteissa varsin lyhyessä ajassa keskeiset teollisuuspaikkakunnat. Jo 1960-luvun puolivälistä lähtien yhtiön toiminta kattoi yli 60 % markkinaosuuden kaikista vartiointipalveluista Suomessa.

Vartioimisliikkeiden lukumäärä kasvoi tasaisesti. 1970-luvun loppupuolella oli jo 150 vartioimisliikettä. Pääosa näistä vartioimisliikkeistä oli varsin pieniä perheyrityksiä, jotka työllistivät vain muutamia henkilöitä. Vartioimisliiketoiminta oli vielä tuolloin hyvin värikästä. Yksityisen turvallisuusalan historia -teokseen on haastateltu 22 pitkän linjan kotimaista toimijaa, jotka kertovat alan kehityksestä.